Sinds 1 juli 2022 geldt de verplichting om voor uw facturatie de nieuwe regelgeving rond de correcte vermelding op de factuur te volgen. Toevoeging van btw-attesten 6% zijn niet langer geldig: de overgangsperiode tot 30/6/22 is verstreken.

Door de factuurvermelding is er een verplaatsing van aansprakelijkheid van aannemer naar klant. Deze dient binnen de maand te laten weten wanneer het 6% tarief niet van toepassing is.

De vermelding op uw facturen luidt sindsdien als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  • de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
  • de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en;
  • de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.”