Stimaa Fiscale Optimalisatie G Foto
Icon Image Content 2

De cryptomarkt is booming business en meer mensen dan ooit vinden hun weg er naartoe. Uiteraard rijst logischerwijs ook de vraag naar de belastbaarheid van de opbrengsten die daaruit vloeien.

Elke cryptobelegger weet het: de markt schommelt hard en de winsten kunnen aanzienlijk zijn wanneer de juiste beslissing wordt genomen op het goede moment. Het kan een enorme meerwaarde opleveren, maar … wat dan? Geef je die winst aan in je personenbelasting? En zo ja, hoe dan?

Open kaart spelen

De wetgeving rond cryptomunten blijft voorlopig eerder vaag. Toch zijn er een aantal relevante begrippen die je beter kent. Je verworven meerwaarde moet er namelijk ergens een plaatsje in vinden.

  1. Normaal beheer van privévermogen
  2. Handelen met speculatief inzicht
  3. Beroepsmatig karakter van de activiteit

In het eerste geval wordt er niets belast omdat de transacties beperkt zijn. Het privévermogen wordt niet op een abnormale manier aangesproken voor wilde speculaties.

In het tweede geval waakt een particulier persoon niet als een goede huisvader over zijn centen. De frequentie van de handelingen nemen toe, hij gaat professioneler te werk met bepaalde apps en de meerwaarde die wordt gegeneerd, neemt toe. Het speculatieve karakter zorgt ervoor dat het extra inkomen dient te worden aangegeven als ‘divers inkomen’, belast aan 33%.

De derde persoon belegt beroepsmatig. De grens professioneel/niet-professioneel is vaak moeilijk te trekken maar hangt onder andere af van de middelen, de aard en de hoeveelheid van de transacties, de tijdsbesteding …  Wanneer er geacht wordt dat je voldoet aan het beroepsmatig karakter, worden je inkomsten belast als beroepsinkomsten en dien je sociale bijdragen te betalen.