Wat is een VZW?

Een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) is een vennootschapsvorm die wordt samengesteld door minstens drie bestuurders en die een belangeloos doel nastreeft.

Het verschil tussen het oprichten van een vzw en het oprichten van een handelsvennootschap is groot: leden van een vzw mogen geen voordelen ontvangen die voortvloeien uit de activiteiten ervan, daar waar het doel van een handelsvennootschap steunt op het verrijken van de vennoten.

Een vzw oprichten? Dat doe je samen met Stimaa!

Het oprichten van een vzw kent voor- en nadelen. Laat je grondig adviseren en begeleiden door een Stimaa-expert in één van onze kantoren bij jou in de buurt!

Stappenplan bij het oprichten van een vzw

Het oprichten van een vzw gaat gepaard met het naleven van een vaste procedure:

  • Beslissing tot oprichting
  • Opmaken van de statuten
  • Registratie en publicatie van de oprichtingsakte en de bestuurders
  • Openen van een bankrekening op naam van de vzw
  • Inschrijven van de vzw in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • Activeren van het btw-nummer
  • Aansluiten van de bestuurders bij een sociaal verzekeringsfonds (indien bezoldigd mandaat)

Dien ik als bestuurder van een vzw aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds?

Zijn de activiteiten van jouw vzw winstgevend? Dan zal de vereniging onderworpen worden aan de vennootschapsbijdrage. Dit heeft als gevolg dat je je als mandataris van de vzw dient aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Is je mandaat onbezoldigd, dan geldt een andere regelgeving. De boekhouders en accountants van Groep Stimaa leggen jou de details haarfijn uit tijdens een persoonlijk gesprek.