Welke 4 verschillende vennootschapsvormen bestaan er?

Wil je weten welke vennootschap je best kan oprichten, is het van belang om de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen te kennen. Door de wetswijzigingen van 1 mei 2019, spreken we vandaag over vier verschillende vennootschapsvormen:

1. Besloten Vennootschap (BV)

 • Meest voorkomende vorm voor KMO’s
 • Geen minimum startkapitaal vereist
 • Kan opgericht worden met één of meerdere aandeelhouders
 • Vrij overdraagbaar
 • Geen onderscheid tussen eenmans- en startersvorm
 • Verbonden aan oprichtingsformaliteiten (authentieke akte, notariskosten, enz.)

2. Naamloze Vennootschap (NV)

 • Meest voorkomende vorm voor grote en beursgenoteerde vennootschappen
 • Minimum startkapitaal: 61.500 euro
 • Kan opgericht worden met één of meerdere aandeelhouders (voordelig in kader van snelle groei)
 • Onderneming is volledig gescheiden van aandeelhouders (dus aansprakelijkheid beperkt tot inbreng)
 • Eenvoudig aandelen overdragen mogelijk (één aandeel met één stem)

3. Coöperatieve Vennootschap (CV)

 • Voornaamste doel: voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders en de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten
 • Geen minimum startkapitaal nodig
 • Minstens drie aandeelhouders (coöperanten) vereist
 • Aandelen niet vrij overdraagbaar

4. De Maatschap

De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap, met de VOF of de CommV als varianten met rechtspersoonlijkheid.

     1. Vennootschap onder firma (VOF)

 • Zeer toegankelijk voor kleine familiebedrijven
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Weinig oprichtingsformaliteiten (geen notaris nodig)
 • Vereenvoudigde boekhouding.
 • Akkoord medevennoten nodig bij verkoop/schenking aandelen
 • Risicovol: persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid

     2. Commanditaire Vennootschap (CommV)

 • Zeer toegankelijk voor kleine familiebedrijven
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Weinig oprichtingsformaliteiten (geen notaris nodig)
 • Akkoord medevennoten nodig bij verkoop/schenking aandelen
 • Minstens één beherende en één stille vennoot nodig
 • Stille vennoten kunnen anoniem blijven en zijn enkel aansprakelijk voor hun eigen inbreng
 • Mag geen winst uitkeren als er overgedragen verlies is

Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

 • Minimum twee oprichters vereist
 • Winst maken mag, winst uitkeren niet
 • Wordt opgericht met belangeloos doel voor ogen