De nieuwe vennootschapsbelasting: wat betekent dit voor jou?

Aangepaste tarieven in vennootschapsbelasting

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn de tarieven aangepast en zullen deze in verschillende fases toegepast worden:

Aanslagjaar 2019 (belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01/01/2018) Vanaf aanslagjaar 2021 (belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01/01/2020)
Nieuw basis tarief 29% 25%
Nieuw verlaagd tarief voor KMO  (eerste schijf 100.000,00€) 20% 20%
Crisisbijdrage 2% 0%

Wat is de belastbare basis bij de vennootschapsbelasting?

De boekhoudkundige winst vormt de basis voor de berekening van het belastbaar inkomen van de vennootschap.

Hou hierbij rekening dat:

  • sommige winsten zijn vrijgesteld.
  • bepaalde kosten die het boekhoudkundige resultaat hebben bezwaard, fiscaal niet aftrekbaar zijn.
  • fiscaal aanvaarde afschrijvingen niet noodzakelijk overeen stemmen met boekhoudkundige afschrijvingen.
  • activa ondergewaardeerd en passiva overgewaardeerd kunnen zijn.

Voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting

De overheid wil vennootschappen stimuleren om meer voorafbetalingen te doen dan voorheen. Doet je vennootschap dit niet, te laat of te weinig, dan wordt een belastingvermeerdering aangerekend.

     Belastingvermeerdering vermijden

De belastingvermeerdering bij een niet-tijdige voorafbetaling van de vennootschapsbelasting, wordt als volgt berekend:

  • De bestaande berekening van de vermeerdering blijft behouden (2,25 x basisrentevoet).
  • De basisrentevoet die minstens 1% bedraagt, wordt nu ‘minstens 3%’.
  • De belastingvermeerdering voor vennootschappen is dus minimum 6,75%!

     Kleine vennootschappen

Ben je een Kleine Vennootschap of heb je een startende onderneming, dan ben je vrijgesteld van belastingvermeerdering bij onvoldoende of laattijdige voorafbetalingen.

Kleine vennootschappen (zoals omschreven in art.15 §§1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van deze criteria overschrijdt:

  • Personeelsbestand: 50 werknemers
  • Jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro

 

Is de hervormde vennootschapsbelasting ook op jouw onderneming van toepassing?

Lees dan zeker deze do’s en dont’s op deze overheidspagina betreffende de voorafbetaling van vennootschapsbelastingen.

Je Stimaa-boekhouder of accountant is echter de meest geschikte persoon die jouw onderneming bijstaat met raad en daad.