Stappenplan bij het oprichten van een vennootschap

Wil je een vennootschap oprichten, hou dan rekening met deze stappen:

 • Juiste vennootschapsvorm kiezen
 • Opstellen financieel plan
 • Openen bankrekening
 • Opmaken statuten
 • Oprichtingsakte registreren en publiceren
 • Inschrijving vennootschap in KBO
 • Activeren btw-nummer
 • Aansluiting sociaal verzekeringsfonds

Stap 1: de juiste vennootschapsvorm kiezen

Welke vennootschappen zijn er?

De juiste juridische vorm kiezen voor je startende onderneming, is van cruciaal belang. Wil je een nieuwe vennootschap oprichten, dan heb je sinds de hervorming van het Belgische vennootschapsrecht op 1 mei 2019 de keuze uit volgende vier vennootschapsvormen:

 • de besloten vennootschap of BV (de vroegere BVBA)
 • de naamloze vennootschap of NV
 • de coöperatieve vennootschap of CV (de vroegere CVOA en CVBA)
 • de maatschap, met als subcategorieën:
  • de commanditaire vennootschap
  • de vennootschap onder firma of VOF

Groep Stimaa bepaalt samen met jou welke vennootschapsvorm het best is afgestemd op jouw noden en verwachtingen.

Stap 2: opstellen van een financieel plan

Eens de juiste vennootschapsvorm werd bepaald, is het opstellen van een financieel plan de volgende stap. Je wil immers weten welke inkomsten er worden verwacht, met welke éénmalige en recurrente kosten je rekening moet houden, of je een krediet nodig hebt, enz.

Boekhoud- en accountancykantoor Stimaa stelt op basis van de door jou aangeleverde gegevens een duidelijk financieel plan op dat de slaagkracht van je onderneming in kaart brengt.

En verder…

Net zoals bij het oprichten van een vzw, zal Groep Stimaa in samenspraak met een notaris de statuten van de vennootschap opmaken, deze overmaken aan de ondernemingsrechtbank dewelke zal instaan voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Daarna wordt jouw nieuwe vennootschap ingeschreven in de KBO via een ondernemingsloket, wordt het BTW-nummer geactiveerd, en wordt je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Heb je al deze stappen doorlopen? Proficiat, je nieuwe vennootschap is een feit!