Denk nu reeds na over later

Als slimme ondernemer focus je niet enkel op vandaag maar ook op morgen. Zo  doe je aan risicoanalyses en dit op tal van domeinen. Successie vormt daar een belangrijk onderdeel van. Je wil immers zelf beslissen waar je vermogen na jouw overlijden heen gaat en hoe dit zal worden verdeeld. Bovendien wil je je erfgenamen ontlasten en zo veel mogelijk vrijwaren van de juridische en financiële rompslomp die nalatenschappen en erfrecht met zich meebrengen.

Maar successieplanning voor ondernemers heeft het niet enkel over het beschermen van je nabestaanden tegen de impact van een erfbelasting of het overdragen van je vermogen op de meest voordelige manier. Successieplanning voor ondernemers focust ook op de continuïteit inzake het bestuur van je bedrijf. Wie zal jouw taak overnemen als bestuurder wanneer je er zelf niet meer bent? Hoe zullen de rollen worden verdeeld onder je erfgenamen en wat met een familiebedrijf? Vermijd rampscenario’s voor je nabestaanden en denk nu reeds na over later.

 

Successieplanning doe je samen met Groep Stimaa

De adviseurs van Groep Stimaa zijn specialisten in vermogensopbouw, erfrecht, successie en nalatenschap en stippelen doordachte constructies uit in functie van jouw unieke situatie, verlangens en vragen. Is het zinvol om je te verzekeren tegen een plots overlijden? Kan je als jonge ondernemer de successierechten tijdelijk afdekken via een verzekering, totdat je de tijd rijp genoeg acht om een waarlijke successieplanning op te stellen? Kan jouw onderneming als een familiebedrijf worden beschouwd waardoor de successierechten meestal beperkt zijn tot 0 à 3%? We gaan elk detail na, en denken mee om de beste uitwerking te vinden voor jou, je bedrijf en je nabestaanden. Hiervoor werken we samen met een betrouwbaar netwerk van notarissen, bancaire instellingen en advocaten.

 

Ontzorgen doe je nu

Groep Stimaa is jouw betrouwbare partner inzake vermogensopbouw en successieplanning voor ondernemers, en dit met een jarenlange ervaring op de teller. We berekenen hoeveel successierechten er verschuldigd zijn wanneer je plotseling zou komen te overlijden en stippelen een slim plan uit dat jou de teugels in handen geeft. Dit schept niet enkel financiële maar ook mentale gemoedsrust. Je geliefden zijn immers veilig gesteld wanneer jou ooit iets zou overkomen.