Nieuwe procedure voor het aanvragen van arbeidskaarten

Een arbeidskaart aanvragen verloopt sinds 3 januari 2019 via een nieuwe procedure. Zo wordt je recht om te werken voortaan aangeduid op je verblijfsdocument en is een papieren arbeidskaart aanvragen overbodig geworden.

  • Voortaan moet jouw werkgever voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning of single permitvoor jou aanvragen.
  • Wil je als buitenlandse werknemer aan de slag in België voor minder dan 90 dagen, dan dient jouw werkgever een arbeidsvergunning voor zichzelf aan te vragen.

 

Als buitenlander zelfstandig werken in België: wat nu?

Werd jouw verblijf geregeld, dan kan je aan de slag als jobstudent, deeltijds leerling, werknemer of als zelfstandige. Wil je met een buitenlandse nationaliteit in België werken als zelfstandige, dan moet je geen gewone arbeidskaart aanvragen maar wel een beroepskaart voor buitenlandse ondernemers.

 

Een arbeidskaart aanvragen: een complexe procedure?

Wil je de slaagkansen op het ontvankelijk verklaren van je aanvraagprocedure vergroten, hou dan rekening met deze drie pijlers:

  • Recht op verblijf
  • Naleven reglementaire verplichtingen
  • Economisch, cultureel, sportief, sociaal artistiek nut

Wil je werken als buitenlandse zelfstandige in België, dan zal je een businessplan moeten voorleggen.

Word je bedrijfsleider van een bestaand bedrijf? Dan zal je naast de cijfers en statuten van het bedrijf, je affiliatie ermee dienen te bewijzen. Bij veel afgekeurde dossiers, knelt hier vaak het schoentje.

Op basis van een inhoudelijk onderzoek neemt de Dienst Immigratie hierna een beslissing om jouw arbeidskaart of gecombineerde vergunning goed of af te keuren.

 

Waar kan je terecht voor ondersteuning?

De aanvraag tot een werkvergunning gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Vanuit het buitenland kan je contact opnemen met de diplomatieke of consulaire post in het land waar je momenteel verblijft.

Je gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen is één iets. Ze bekomen is vaak moeilijker dan verwacht.

Groep Stimaa ondersteunt jou als buitenlander bij het succesvol verkrijgen van een werkvergunning en staat jou bij met handige tips!